پرداخت اینترنتی | اسکارد

در این بخش می توانید با استفاده از دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت وجه موردنظر خود را با استفاده از کارت بانک های عضو شبکه شتاب بصورت اینترنتی به حساب شرکت اسکارد واریز نمایید. لازم به ذکر است که با مشخص نمودن مبلغ موردنظر در فرم زیر و فشردن کلید شروع عملیات پرداخت اینترنتی، شما به دروازه پرداخت بانک ملت انتقال می یابید و لذا هیچگونه از اطلاعات شخصی شما ازقبیل شماره کارت، رمز عبور و تاریخ اعتبار در درگاه اسکارد وارد نمی گردد.

  نام و نام خانوادگی ویا نام شرکت/موسسه :  
  آدرس پست الکترونیکی جهت ارسال رسید پرداخت :  
  مبلغ موردنظر جهت پرداخت :  ریال  
  توضیحات - شرح پرداخت :